Is it possible to rent a property in Japan as a foreigner?

As the number of foreign employees in Japan grows, so do the housing demands of foreigners in Tokyo and regional areas. Foreigners renting flats or homes in Japan may encounter certain difficulties owing to language barriers, Japanese business norms, or the requirement to have a guarantor. Before you begin your house hunting as a foreigner at Noi in Fukuoka, we urge that you grasp the following particular business processes of renting a property in.

The distinction between home hunting in metropolitan cities and house hunting in regional cities

Many real estate brokers provide their services in English and other languages in major cities like as Tokyo, Yokohama, Kobe, and Osaka. However, such real estate agents are difficult to find in regional cities. When no information is obtained after searching the internet with keywords such as “apartment rental city,” it is a good idea to seek assistance from a colleague, friend, or firm.

Tenant background checks are performed when renting an apartment or a property.

To apply for rental housing, you must first pass a background check. This background check is necessary whether you are a foreigner or a Japanese citizen, establishing an individual contract or a corporation contract. The findings of your background check may be influenced by factors such as your ability to pay rent, whether you have strong references, if your sort of job is acceptable, and so on.

Furthermore, to prevent potential communication issues with owners and management organizations, some landlords have opted not to allow international renters. When shopping for a home, it is essential to inquire about if the property owner leases to foreigners.

Guarantor

When renting a house in Japan, you must have a guarantor’s signature or seal on the lease contract or a contract with a guarantee firm. To be a guarantor, you must be a Japanese individual residing in Japan with good credit. Finding such a person may be difficult for a foreigner who has recently arrived in Japan. If you do not have a supervisor from your job or a close friend to ask, you may be required to pay a guarantee fee and enter into a contract with a guarantee firm. There are a number of guarantee firms that offer their services to overseas clients. Long-term rental properties in Japan do not often include furniture, household appliances, lighting fixtures, or drapes. The monthly rent does not include utility fees. It is best to expect that, in addition to the rent, the cost of furniture and home appliances (or a leasing fee for furniture and appliances), utility bills, and an internet connection fee would be paid individually.

Có thể thuê tài sản ở Nhật với tư cách là người nước ngoài không?

Khi số lượng nhân viên nước ngoài tại Nhật Bản ngày càng tăng, nhu cầu về nhà ở của người nước ngoài tại Tokyo và các khu vực trong khu vực cũng tăng theo. Người nước ngoài thuê căn hộ hoặc nhà ở Nhật Bản có thể gặp một số khó khăn nhất định do rào cản ngôn ngữ, quy tắc kinh doanh của Nhật Bản hoặc yêu cầu phải có người bảo lãnh. Trước khi bạn bắt đầu săn nhà với tư cách là một người nước ngoài tại Nội ở Fukuoka, chúng tôi khuyên bạn nên nắm bắt các quy trình kinh doanh cụ thể sau đây của việc thuê một bất động sản ở.

Sự khác biệt giữa săn nhà ở các thành phố đô thị và săn nhà ở các thành phố trong khu vực

Nhiều nhà môi giới bất động sản cung cấp dịch vụ của họ bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác ở các thành phố lớn như Tokyo, Yokohama, Kobe và Osaka. Tuy nhiên, rất khó tìm thấy các đại lý bất động sản như vậy ở các thành phố trong khu vực. Khi không có thông tin nào sau khi tìm kiếm trên internet với các từ khóa như “thành phố cho thuê căn hộ”, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc công ty.

Việc kiểm tra lý lịch của người thuê được thực hiện khi thuê một căn hộ hoặc một bất động sản.

Để đăng ký nhà cho thuê, trước tiên bạn phải vượt qua vòng kiểm tra lý lịch. Việc kiểm tra lý lịch này là cần thiết cho dù bạn là người nước ngoài hay công dân Nhật Bản, thiết lập hợp đồng cá nhân hay hợp đồng công ty. Kết quả kiểm tra lý lịch của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khả năng trả tiền thuê nhà của bạn, liệu bạn có tài liệu tham khảo tốt hay không, loại công việc của bạn có được chấp nhận hay không, v.v.

Hơn nữa, để ngăn ngừa các vấn đề liên lạc tiềm ẩn với chủ sở hữu và các tổ noi o tai fukuoka chức quản lý, một số chủ nhà đã chọn không cho phép người thuê nhà quốc tế. Khi mua nhà, điều cần thiết là phải hỏi xem chủ sở hữu bất động sản có cho người nước ngoài thuê hay không.

Người bảo lãnh

Khi thuê nhà tại Nhật Bản, bạn phải có chữ ký hoặc con dấu của người bảo lãnh trên hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng với công ty bảo lãnh. Để trở thành người bảo lãnh, bạn phải là một cá nhân Nhật Bản cư trú tại Nhật Bản với tín dụng tốt. Tìm một người như vậy có thể khó khăn đối với một người nước ngoài mới đến Nhật Bản. Nếu bạn không có người giám sát từ công việc của bạn hoặc một người bạn thân để yêu cầu, bạn có thể phải trả phí bảo lãnh và ký hợp đồng với công ty bảo lãnh. Có một số công ty bảo lãnh cung cấp dịch vụ của họ cho khách hàng ở nước ngoài. Bất động sản cho thuê dài hạn ở Nhật Bản thường không bao gồm đồ nội thất, thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng hoặc màn. Tiền thuê hàng tháng không bao gồm phí điện nước. Tốt nhất bạn nên mong đợi rằng, ngoài tiền thuê, chi phí đồ đạc và thiết bị gia dụng (hoặc phí thuê đồ đạc và thiết bị gia dụng), hóa đơn điện nước và phí kết nối internet sẽ được thanh toán riêng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *